XS MAX 4D thứ 3 - Kết quả xổ số MAX 4D Vietlott thứ 3

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 31-8-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0023015tr
Nhì 5815907306.5tr
Ba10728769942003tr
KK 102391tr
KK 22337100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 24-8-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất4629115tr
Nhì 6788490606.5tr
Ba16056384660513tr
KK 162951tr
KK 22968100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 20-7-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất2041015tr
Nhì 5774140236.5tr
Ba86658217641623tr
KK 1041191tr
KK 241184100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 13-7-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất4241115tr
Nhì 6862494636.5tr
Ba70026256557253tr
KK 1241211tr
KK 241307100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 6-7-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất40492515tr
Nhì 1654898446.5tr
Ba101009012595113tr
KK 1049241tr
KK 249304100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 29-6-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0043215tr
Nhì 7834362066.5tr
Ba432473026579133tr
KK 1043261tr
KK 243255100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 22-6-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất2913715tr
Nhì 8337099436.5tr
Ba928953634569263tr
KK 1913271tr
KK 213442100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 15-6-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất4173815tr
Nhì 5103695656.5tr
Ba154831410255143tr
KK 1173361tr
KK 273315100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 8-6-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất0516315tr
Nhì 75656687116.5tr
Ba65268371847313tr
KK 1516301tr
KK 216253100N

XS Max 4D » Xổ số Max4D thứ 3 ngày 1-6-2021

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất7556215tr
Nhì 1533226776.5tr
Ba64066421877693tr
KK 1556581tr
KK 256284100N