Thống kê kết quả Vietlott - TK Vietlott - Thống kê Mega 6/45, Power 6/55

- đang chuyển sang .

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 06-01-2023 đến 05-02-2023
21
5.13% 4 lần
29
5.13% 4 lần
43
5.13% 4 lần
11
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
03
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
22
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
02
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
06
0% 0 lần
17
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
24
0% 0 lần
36
0% 0 lần
37
0% 0 lần