Thống kê 6/55 - Tổng hợp thống kê kết quả Vietlott Power 6 55 chính xác nhất

- đang chuyển sang .

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 06-01-2023 đến 05-02-2023
05
5.49% 5 lần
03
4.4% 4 lần
09
4.4% 4 lần
33
4.4% 4 lần
10
3.3% 3 lần
14
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
29
3.3% 3 lần
30
3.3% 3 lần
38
3.3% 3 lần
08
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
52
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
02
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
24
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
43
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
54
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
07
0% 0 lần
13
0% 0 lần
28
0% 0 lần
35
0% 0 lần
39
0% 0 lần
42
0% 0 lần
48
0% 0 lần
49
0% 0 lần